[1]
Piotrowska-Mazurowska, M. DERYWATY RZECZOWNIKOWE WE WSPÓŁCZESNYM ROSYJSKIM ŻARGONIE NARKOMANÓW. Acta Neophilologica. XI, 35–44.