[1]
Smorczewska, H. 2002. O POEZJI RELIGIJNEJ WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEGO BAROKU. Acta Neophilologica. IV (grudz. 2002), 35–43.