[1]
Zienkiewicz, T. 2002. POLONIKA W MIESIĘCZNIKU „KIJEWSKAJA STARINA” (1882-1906). ZARYS PROBLEMATYKI. Acta Neophilologica. IV (grudz. 2002), 45–52.