[1]
Sarnowski, M. 2003. O MOŻLIWOŚCIACH PARCELACJI PRZESTRZENI KOMUNIKACJI NEGATYWNEJ W JĘZYKU POLSKIM. Acta Neophilologica. 1, V (grudz. 2003), 117–127.