[1]
Bartoszewicz, A. 2001. Niepoznane formacje rosyjskie typu побольше, побыстрее. Acta Neophilologica. III (grudz. 2001), 5–10.