[1]
Popiel-Machnicki, W. 2001. Świat przedstawiony w imażynistycznej poezji Siergieja Jesienina. Acta Neophilologica. III (grudz. 2001), 239–248.