[1]
Rudziewicz, I. 2001. Przyroda w poezji Franciszka Bahuszewicz. Acta Neophilologica. III (grudz. 2001), 259–263.