[1]
Jeglińska, B. 1999. O kierowaniu samodzielną pracą studentów filologii rosyjskiej z tekstem literackim. Acta Neophilologica. 1, I (grudz. 1999), 51–56.