[1]
Raspapou, A. 2019. GRA Z GATUNKIEM JAKO SPOSÓB PRZEZWYCIĘŻENIA KRYZYSU TRADYCYJNYCH FORM W LITERATURZE BIAŁORUSKIEJ (NA PODSTAWIE DZIENNIKA FACEBOOKOWEGO RADZIWA „PRUDOK” ANDRUSIA HORWATA). Acta Neophilologica. 1, XXI (cze. 2019), 79–85. DOI:https://doi.org/10.31648/an.4364.