[1]
Chłosta-Zielonka, J. 2020. Postpamięć czy pamięć indywidualna? Doświadczenie Zagłady zobrazowane w reportażu Agaty Tuszyńskiej pt. "Bagaż osobisty po marcu". Acta Neophilologica. 2, XXII (grudz. 2020), 123–136. DOI:https://doi.org/10.31648/an.5589.