[1]
Joachimiak-Prażanowska, J. 2015. O ZAPOŻYCZENIACH LEKSYKALNYCH Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W POLSZCZYŹNIE MIĘDZYWOJENNEJ. NA MATERIALE TYGODNIKA ILUSTROWANEGO. Acta Neophilologica. 2, XVII (grudz. 2015), 11–23.