[1]
Pluskota, T. 2015. WPŁYW JĘZYKA URZĘDOWEGO NA SYSTEM NAZEWNICZY MIESZKAŃCÓW PARAFII PRAWOSŁAWNEJ W BIAŁOWIEŻY NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU ORAZ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (NA PODSTAWIE ZAPISÓW W KSIĘGACH METRYKALNYCH). Acta Neophilologica. 2, XVII (grudz. 2015), 53–59.