[1]
Matus, I. 2015. DYSKURS WOKÓŁ KONWERSJI UNITÓW NA PÓŁNOCNYM PODLASIU W LATACH 20. I 30. XIX WIEKU. Acta Neophilologica. 2, XVII (grudz. 2015), 141–156.