[1]
Piłat, W. 2015. PROF. ZW. DR HAB. ALBERT BARTOSZEWICZ JAKO PROMOTOR OLSZTYŃSKIEJ RUSYCYSTYKI. Acta Neophilologica. 2, XVII (grudz. 2015), 195–201.