[1]
Filinowicz, A. 2014. NAZWY TERENOWE POWIATU SOKÓLSKIEGO Z SUFIKSEM -ICHA. Acta Neophilologica. 2, XVI (grudz. 2014), 15–24.