[1]
Grabowska, K. 2014. POLONIZMY LEKSYKALNE W WYBRANYCH LATOPISACH BIAŁORUSKO-LITEWSKICH. Acta Neophilologica. 2, XVI (grudz. 2014), 25–35.