[1]
Makowska, M. 2014. JAK POKAZAĆ LEK? OPAKOWANIA LEKÓW JAKO PŁASZCZYZNY WIZUALNE. Acta Neophilologica. 2, XVI (grudz. 2014), 75–86.