[1]
Sakowicz, A. 2014. ЧАСАВА-ПРАСТОРАВЫ КАНТЫНУУМ У АПОВЕСЦІ АЛЯКСЕЯ КАРПЮКА «БЕЛАЯ ДАМА». Acta Neophilologica. 2, XVI (grudz. 2014), 211–220.