(1)
Piotrowska-Mazurowska, M. DERYWATY RZECZOWNIKOWE WE WSPÓŁCZESNYM ROSYJSKIM ŻARGONIE NARKOMANÓW. an 35-44.