(1)
Gojło, B. BORYS POPŁAWSKI I WŁADIMIR NABOKOW: DWA ŚWIATY I DWIE POETYKI. an 2009, 165-175.