(1)
NDiaye, I. A. DOM - OJCZYZNA W EMIGRACYJNEJ POEZJI M. CWIETAJEWEJ. an 2008, 139-146.