(1)
Garcarz, M. TŁUMACZENIE DRACULl - FILMU FRANCISA FORDA COPPOLI JAKO PRZYKŁAD SKUTECZNEJ WALKI O ZGODNOŚĆ PRZEKŁADU Z ORYGINAŁEM. an 2004, 69-80.