(1)
Smorczewska, H. O POEZJI RELIGIJNEJ WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEGO BAROKU. an 2002, 35-43.