(1)
Zienkiewicz, T. POLONIKA W MIESIĘCZNIKU „KIJEWSKAJA STARINA” (1882-1906). ZARYS PROBLEMATYKI. an 2002, 45-52.