(1)
Sobczak, J. POSTAĆ GRISZKI RASPUTINA W ŚWIETLE OSTATNICH PUBLIKACJI HISTORYCZNYCH. an 2002, 99-111.