(1)
Sarnowski, M. O MOŻLIWOŚCIACH PARCELACJI PRZESTRZENI KOMUNIKACJI NEGATYWNEJ W JĘZYKU POLSKIM. an 2003, 1, 117-127.