(1)
Bartoszewicz, A. Niepoznane Formacje Rosyjskie Typu побольше, побыстрее. an 2001, 5-10.