(1)
Popiel-Machnicki, W. Świat Przedstawiony W imażynistycznej Poezji Siergieja Jesienina. an 2001, 239-248.