(1)
Rudziewicz, I. Przyroda W Poezji Franciszka Bahuszewicz. an 2001, 259-263.