(1)
Jeglińska, B. O Kierowaniu Samodzielną Pracą studentów Filologii Rosyjskiej Z Tekstem Literackim. an 1999, 1, 51-56.