(1)
Witczak, P. O KOBIECYCH OBRAZACH W PROZIE MICHAIƁA ARCYBASZEWA. an 2018, 1, 95-106.