(1)
Poluszyński, B. BETWEEN WOR(L)DS... OR COMPLETELY LOST IN TRANSLATION? O WSPÓŁCZESNYCH „TŁUMACZENIACH” TYTUŁÓW MEGAPRODUKCJI FILMOWYCH. OD WIRUJĄCEGO SEKSU (1987) PRZEZ MINIONKI (2010-2017) DO PRZEŁĘCZY OCALONYCH (2016). an 2019, 2, 99-112.