(1)
Głuszkowski, P. POLEMIKA MAKSYMA GORKIEGO Z KADETAMI I BOLSZEWIKAMI NA ŁAMACH GAZETY „NOWAJA ŻYZŃ". an 2019, 1, 41-51.