(1)
Kozak, B. KIM JEST AMFINOGEN KRYŻANOWSKI – TAJEMNICZY MNICH Z SATYRY SYMEONA Z POŁOCKA. an 2019, 1, 69-79.