(1)
Orzechowska, J. INSTYTUT SŁOWIAŃSZCZYZNY WSCHODNIEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE. WSPOMNIENIA JUBILEUSZOWE. an 2019, 1, 119-130.