(1)
Krawiec, M. "Boże Narodzenie" Jako Punkt Odniesienia Do Pracy międzyprzedmiotowej uczniów Na zajęciach językowych – Propozycje studentów Kierunku Pedagogiczno-językowego. an 2019, 2, 7-20.