(1)
Galant, B. Ugniatanie Materii słownej „jak Ogromnej dzieży ciasta”, Czyli Schulzowskie porównania W tłumaczeniu Na język hiszpański. an 2019, 2, 91-104.