(1)
Ndiaye, I. A. O Translokacji Nomina Propria W Dziele Literackim (na przykładzie polskiсh tłumaczeń powieści Doktor Żywago Borisa Pasternaka). an 2019, 2, 187-200.