(1)
Szymula, R. Retoryczne Strategie I Taktyki Wywierania wpływu Na wyborców W Programach Rosyjskich Partii Politycznych. an 2020, 1, 31-44.