(1)
Woch, J. Specyfika Semantyczna czasowników Z Przyrostkiem -ну-/-Ną- W języku Rosyjskim I Polskim. an 2020, 1, 45-54.