(1)
Gładkowska, D. Transmedialne Losy Wybranych fragmentów XVI- I XVII-Wiecznej Poezji I Prozy Johna Donne’a Jako Ilustracja społecznej użyteczności śmiechu. an 2020, 1, 113-126.