(1)
Nawacka, J. Językowy Obraz miłości W ujęciu Translatorycznym (na Podstawie „Zbrodni I kary” Fiodora Dostojewskiego). an 2020, 1, 127-148.