(1)
Matus, I. Obrzędowe Pieczywo Weselne Podlaskiej Tradycji Wschodniej – Korowaj, Rahulki, Dwojany, Korowajczyki, Huski. an 2020, 1, 187-204.