(1)
Wiśniewska, J. Strategie Aktu Przeproszenia W Nauce języku Portugalskiego Jako Obcego. an 2021, 1, 49-60.