(1)
Wójcik, K. Volksdeutsche W Dystrykcie Lubelskim W Ramach Interpretacyjnych "Krakauer Zeitung "w Latach 1939-1944. an 2020, 2, 17-28.