(1)
Pędzisz, J. Koncepcja Ruchu W Dyskursie O tańcu współczesnym. an 2020, 2, 83-96.