(1)
Chmiel-Bożek, H. Tłumaczenie Dydaktyczne W Nauczaniu języka Francuskiego Na Poziomie Szkolnym – między Teorią a Praktyką Pedagogiczną (na przykładzie Nauczycieli języka Francuskiego W województwie śląskim). an 2020, 2, 97-108.