(1)
Jochimczyk, M. K. O kształceniu umiejętności Tworzenia związków międzytekstowych uwzględniającym poszczególne Etapy Pracy Z Cudzym Tekstem. an 2020, 2, 109-122.