(1)
Chłosta-Zielonka, J. Postpamięć Czy pamięć Indywidualna? Doświadczenie Zagłady Zobrazowane W reportażu Agaty Tuszyńskiej Pt. "Bagaż Osobisty Po Marcu". an 2020, 2, 123-136.