(1)
Toczyńska-Pęksa, A. Motyw Wspomnień W późnej Liryce Piotra Wiaziemskiego. an 2020, 2, 151-160.